Strømkatalogen


Navigasjonsmeny


Hjelp Med denne linken så når du denne siden.
Spørsmål Hjelpeside for mer spesifikke problemstillinger.
Om strømkatalogen Informasjon om strømkatalogen.
Kartlag Her kan velge kartlag som vises i kartet.
Dybde Denne er tilgjengelig hvis kartlaget som vises er avhengig av dybde.
Spredningkart Starter bestilling av spedningskart for valgt punkt.
Enkeltposisjon Starter visning av statistikk for ett spesifikt punkt.
Breddegrad
Lengdegrad
Valgt posisjon på kartet. Dette kartpunktet bestemmer posisjonen for bestilling av spredningskart og statistikk.
Vis kart verdi Kryss av denne for å vise verdien ett kartlag har når du holder musen over ett punkt i kartet.

Kartet

Panorer kartert i retningen pilen viser.
Endre detaljer ved å gå lengere inn eller ut av kartet.
Trykk på denne for å kunne endre eller vise hjelpe informasjon på kartet.

Palette

Denne vises bare nå du har valgt ett kartlag. Ved å endre verdiene så kan du endre fargene i kartlaget. Trykk på resett verdier for å sette de tilbake til maks og minimumsverdiene i kartet.

Havforskningsinstituttet
Postboks 1870 Nordnes
5817 Bergen
Tlf.: 55 23 85 00
Faks: 55 23 85 31
E-post: post@hi.no

© Havforskningsinstituttet 2020